Co je to SmogAlarm?

Co je to SmogAlarm?

SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území České republiky. Aplikace je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android (verze 2.2 a vyšší), iPhone (iOS 4.3 a vyšší) a pod názvem Čistota ovzduší také pro telefony s operačním systémem Windows Phone. Pro svůj provoz vyžaduje aplikace alespoň dočasné připojení mobilního telefonu k internetu.

V čem mi SmogAlarm pomůže?

SmogAlarm je nástroj, který Vám poskytne v reálném čase aktuální data o kvalitě ovzduší podle místa, kde se zrovna nacházíte. Představte si, že je typický zimní den v Ostravě a Vy vyzvedáváte své děti ze školky. Rozhodujete se, zda se vydat domů pěšky příjemnou procházkou zasněženým městem, nebo máte-li raději použít MHD a být dříve doma. Podíváte se na SmogAlarm a zjistíte, že kvalita ovzduší je např. velmi špatná a zvolíte raději rychlý přesun domů pomocí MHD. V těchto a podobných případech je pro Vás SmogAlarm prakticky jediný nástroj, jak upravit své chování tak, abyste minimalizovali negativní vliv ovzduší na Vaše zdraví.

Jak SmogAlarm získám?

Aplikace SmogAlarm je ke stažení zdarma.

Android:
SmogAlarm (verze 2.00+) si nainstalujete do svého telefonu pomocí aplikace Obchod Play, která je standardní výbavou telefonů s operačním systémem Android nebo z webových stránek Google Play.

iPhone:
SmogAlarm si nainstalujete pomocí aplikace App Store ve Vašem telefonu nebo pomocí aplikace iTunes.

Windows Phone:
Aplikaci Čistota ovzduší si nainstalujete do svého telefonu z webových stránek Windows Phone – Marketplace.

Jak SmogAlarm funguje?

Po instalaci a spuštění načte aplikace SmogAlarm, prostřednictvím internetového připojení (mobilního nebo Wi-Fi), data všech měřících stanic, která Český hydrometeorologický ústav eviduje. Data jsou poskytována zpětně a aktualizují se každou hodinu (např. je 9:15 a Vám se zobrazují data naměřená v intervalu 7:00 – 8:00).

Aplikace zobrazuje název měřící stanice, datum a čas měření, a v šestibodové barevně odstupňované škále (velmi dobrá, dobrá, uspokojivá, vyhovující, špatná, velmi špatná) vypočtený index kvality ovzduší, koncentraci ozonu, prachu PM10, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Zobrazeny jsou pouze hodnoty, které daná měřící stanice poskytuje.

Kdo SmogAlarm vytvořil?

Aplikace SmogAlarm vznikla v listopadu 2011 ve spolupráci autora konceptu, kterým byla organizace Čisté nebe o.p.s., a vývojáře Stanislava Ubíka, který aplikaci vytvořil bez nároku na honorář.

Na jaře 2012 vznikla díky finanční podpoře nadace CEE Trust aktualizovaná verze SmogAlarmu pro Android (obsahující nyní i widget na plochu telefonu) a verze pro iPhone (vývoj: Vojtěch Vrbka, grafika: Josef Richter)
Aplikace o stejné funkcionalitě je rovněž k dispozici ve verzi pro operační systém Windows Phone, název této aplikace je Čistota ovzduší a autorem a iniciátorem aplikace je společnost GARVIS Solutions s.r.o.