O projektu

SmogAlarm Vám přináší obecně prospěšná společnost Čisté nebe v rámci projektu SmogInfojenž byl finančně podpořen nadací CEE Trust. Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a motivovat veřejnost k aktivnímu zapojení do řešení této problematiky.

Cíle tohoto projektu je:

  • Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji (a respektive celé České republice) prostřednictvím poskytnutí dat o znečištění ovzduší, která budou pro veřejnost snadno dostupná a jednoduše interpretovatelná.
  • Poskytnout široké veřejnosti (a především nejvíce postiženým skupinám, jako jsou staří lidé a maminky s dětmi) informace o zdravotních důsledcích znečištěného ovzduší.
  • Poskytnout lidem prostředek ke sdílení své vlastní zkušenosti s problematikou špatné kvality ovzduší a umožnit veřejnosti propojit se s podobně smýšlejícími osobami na lokální úrovni při řešení této problematiky.

V rámci tohoto projektu vznikne portál s mobilními aplikacemi a diskusním fórem SmogAlarm a informační letáky, jež budou poskytovat informace o zdravotních důsledcích špatné kvality ovzduší a možnostech zapojení při řešení této problematiky.